page_history

Бидний түүх

Development course07

2022 онд

Бид гурван жилийн дотор органик бусаас органик руу, уламжлалт химийн үйлдвэрээс нарийн химийн үйлдвэр хүртэлх бүхэл бүтэн аж үйлдвэрийн сүлжээг байгуулж, Өвөр Монголын баруун нутагт онцгой шинж чанартай химийн нарийн аж үйлдвэрийн бааз суурийг бий болгохыг хичээх болно.

Development course05

2017 онд

Одоо бид шүлтлэг сульфидын нөөцийн давуу тал дээр тулгуурлан, өөрөө хийсэн натрийн сульфид ашиглан бусад бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлж байна.

Development course04

2014 онд

2014 онд дэлхийн байгаль орчныг хамгаалахын тулд 75 сая гаруй юанийн хөрөнгө оруулалт хийж, ӨМӨЗО-ны Дэнкоу аж үйлдвэрийн парк дахь үйлдвэрлэлийг боловсруулах технологийн шугамыг сэргээн засварлаж, жилд 20 мянган тонн төмрийн агууламж багатай натрийн сульфид үйлдвэрлэсэн.

Development course06

2001 онд

2001 онд Өвөр Монголын Личуан Химийн ХХК нэртэй

Development course03

1998 онд

1998 онд Өвөр Монголын Yili Resources группт ажилд орсон

Development course02

1985 онд

1985 онд энэ нэрээ Баменгийн фермерүүдийн HKMA болгон өөрчилж, Баяннаоэр хотын орон нутгийн төрийн өмчит химийн үйлдвэр болох "БаЯн" натрийн сульфидыг үйлдвэрлэхээр шилжүүлэв.

Development course01

1969 онд

Өвөр Монголын Личуан химийн компани нь 1969 онд Бээжингийн цэргийн районы Өвөр Монголын үйлдвэрлэл, барилгын корпусын байгуулсан инженерийн засварын үйлдвэр байв.